Bağlan

CİKO®Potassium dihydrogen fosfatı

  • potassium dihydrogen phosphate

Xəbərdarlıq:

KH2PO4

≥99%

P2O5

≥52%

K2O

≥34%Xeyl xüsusiyyət:

1. Qid dəstək və yüksək keyfiyyət sərt materiallar, məsləhətin tədbirini və keyfiyyətini daha çox yaxşılaşdırır.

2. 100% su həldilə, o P , K elementləri sərf edə bilər və uyğun yazmaqla.Meyvə ağacları, bitkilər və meyvələr et


Proqramı təsdiq

Proqram:

İstifadələr

Vaxtləri işlət

Foliar oyun

Su ilə 500-800 vaxtı

Hər 7 - 10 gündə bir dəfə bir qədər vaxtlı, çiçəklər və yarpaq tərəzillər.

Hər 10-15 gündə pulu meyvə genişlənmək vaxtı

Üstür

45 - 75 KG / Ha

/

Afirma təşviq

60 - 90 KG / Ha

/

Qeyd: istifadəsi yerli torpağın yeməzliyi, əkin vəziyyəti və fırqınlıq vərdişiyə uyğunlaşdırmalıdır.


TY_QK12

FDB_NAME *

FDB_EMAIL *

FDB_PHONE

FDB_CONTENT...