Bağlan

Oyaqlar

İllik geniş otların əsasında: Malachium aquaticum, Purslane, Capsella bursa-pastory, Galium spurium L, Abutilon theofrasti Medicus və başqa.

Simtomar:

Həmçinin otları dicotyledonous otlar adlanır. Embrion iki cotyledon var, yerli və ya quru, retikulate miqları, geniş yarpaq və petioler. Həyatın uzun olduğuna görə, onu illik dəlillər və tükənməz dəlillərə bölüşə bilər.


Həyatı:

CHICO varlı təcrübəni toplayır və uyğun olan yüksək sinif həlllər təklif edir.

Pis sahib üçün, PELIN 450 g/L CS və SAKKO bənzər bir yerliyyatı SL.

Buğda sah üçün MCPA-dimethylamin duz 60g/L Bentazon 400g/l SL.

Ton sahib üçün, ATZOL 25% OD kimi oğull bir yerli.

TY_QK1

This is the last one.

TY_QK2 Çətin həllləri