Bağlan

Torpaqdan ehtiyatı

Bütün əkin prosesdə torpaq yaramazlığı çox vacibdir. Müəyyən fayda vermək əkinliyini azalt, möhkəm və möhkəm bəhrəsi əldə edə bilər.

Vaxt ehtiyatlı ehtiyatlar, ehtiyac bir yerdəki ehtiyac və ehtiyatlı ehtiyatlı roluna tam oynamaqla vurğulayır. İnsanlar artır.

Tövratmaq üçün torpaq vəziyyəti nəzərdən keçirməlidir:

  • Yalnız torpağın müəyyən qidanı üçün kifayət qədər olmasa ehtiyac duyur. Yerli torpağın vəziyyətinə əkinmək üçün lazım olan elementləri düzgün təmin etmək lazımdır. Əksinə, o, hətta sərt və hətta zəifləyəcək. Amma bə’zən əkinlər bu fikri unutmurlar.

  • Yer kürəsinin müxtəlif şəraitlərində ehtiyac duymaqdan sonra bir neçə reaksiyalar baş verəcək və bitkilərin fərqi - fəlakətlər yaranacaq. Buna görə də torpağın vəziyyətini diqqət yetirmək və ehtiyatlı şəkildə tətbiq etmək lazımdır. Misal üçün, nitrat azot çirki sahələrdə istifadə etməyə çalışın, Digər bu, ehtimal ki, ehtimal ki, ehtiyacını azaldacaq.


soil fertilizer