Bağlan

Poaceae, Gramineae

Illik dəlillər dəlillər daxil edir: Aegilops tauschii, Avena fatua L. Barnyard, Foxtail, Digitaria sanguinalis və Leptochloa Chinensis, etc.

Simtomar:

Poaceae, Gramineae monokotyledonə aiddir. Monokotyledonous dəlillərin əsas xüsusiyyətləri budur ki, embrion yalnız bir kotyledon var, budaq deyil, Qardaşlar bir tərəfə parçalayır, yarpı daşın, yarpı sındır. İki sərt bağlanmış, səthin isə kiçik gəzləri var. Və bir saf var; dirək silinlindrikdir, möhtəşəm nümayiş və internodeslə, ehtiyatlar çox vaxt çiçəklənir. Budaqları olmaz; fibrous kök sistemi və taprootı heç bir inkişaf edir.


Həyatı:

CHICO varlı təcrübəni toplayır və uyğun olan yüksək sinif həlllər təklif edir.

Pis sahib üçün, PELIN 450 g / L CS və LEAFEON 20%EC kimi bir yerdəki ehtiyatlar.

Buğda sahib üçün, CLOTHO 5% EC, CROWN 60% WP seriyi.

Ton sahib üçün, ATZOL 25% OD kimi oğull bir yerli.

This is the first one.

TY_QK1 Next
TY_QK2 Çətin həllləri