Bağlan

Organic əkinləri

Organic əkinliyin əsas etibarilə təbii torpağına və bioloji rəngliyə cəmləyir, təbiətdə təbii təbii ilə uyğunlaşır. Eyolojik koordinasiya, təyinatın istifadəsi tə’sirini və qida tə’yinatı tə’yin etməyə can atın. Organik əkinlik əkinliyin faydalarına daxil olub və biologiyanın texnologiyaları birləşdirərək, ekologiya və əkinlik elmi.

Oranik əkinliyin əsası əvəzində fərqlənir, Organik əkinlikdə kiməmi cəhətdən asılı olmayaraq, təbiət və təhlükəsizliyi üstünlük edir. Növbəti xüsusiyyətlə:

  • Nəticə məhsulların təhlükəsizliyini və yüksək keyfiyyət əkin məhsulları əmr edin;

  • Üstəlik ətrafındakı murdarlığı azalt və möhkəm ekoloji inkişafını yaradır;

  • Biodiversity yaratmaq üçün istifadə et.

  • Belə ki, torpağın kökünlüyü və güclü olmaq.

TY_QK1

This is the last one.