Bağlan

CHICO əziyyət fəal - qırmızı Gedir

Dec.15.2020

Xitanın şirlər kənarında 10-ci illik və 11-ci Qırmır ehtiyaclarının 11-i Futian vilayətin Mərkəzi.

The 10th  Anniversary and 11th Red Action Launching Ceremony of China Council of lions clubsSon on il ərzində Xitanın şirlər Kəlmələrin səxavət əməlləri 24 ton qan iad etdi. Hər il Qırma Action, Shenzhen-qanin ortasında qandan istifadə etməyin təzyiqinə çox çəkə bilərdi. Hal - hazırda Qırma Action nəkcə şirlər kənarındakı kənarda deyil, həmçinin Çindəki təsirli bir hadisədir.


Şenzendəki bütün həyatlarındakı insanlar bu işdə fəal iştirak etmişlər.

CHICO CROP bu hadisənin təşkilatçı tərəfindən " ən dəstəqli mükafatını" aldı.