Bağlan

CHICO əxlaqlı işləri - epidemiya və təhlükəsiz daşqı

Aug.26.2021

Müxtəlif yerlərdə olduğumuz ixlasımız birlikdir. Chico həmişə ehtiyac olan insanlara kömək etmək üçün hərəkət edir. Birliklə biz hər çətinliklərlə qarşılaşa bilərik.


Henan əyaləti 17 - ci iyul iyulun yağış yağdı. Yerli transportləri və ünsiyyətləri sıxıldılar, əkinlər daşlaşırdılar və insanları zəifləmişdi. Chico Crop, 50 000 Zhengzhou səvafətli təşkilatlarına ehtiyac olan insanlara kömək edən təminlər verdi.

Chico Crop donated¥50,000 to Zhengzhou charity organizations

20 iyul iyu Covid-19 böyüyü ilə mübarizə aparmaq məqsədilə Chico Crop ¥48. Xünzhen Nanjing tibbə təminləri almaq üçün, meyllər də daxil olmaqla, Əl sanitizerlar.

Aiming to fight the Covid-19 outbreak, Chico Crop donated ¥48,000Chico müxtəlif xeyirxahlıq işləri ilə insanlara əziyyət çəkmək istəyir. Biz hər çətinlikləri öhdəsindən gələ bilərik.